Repere didactice moderne - ISSN 2344-696X

 

Fondator: Prof. dr. Carmen ŢUGUI

PORTOFOLIU

 

 

NOU!

Au apărut numerele 11-12 din 2014! - download

 

 

 

DIN CUPRINSUL PRIMULUI NUMAR:

 

 

(CLICK pe articolul dorit)

 

 

 

Mi-am dorit dintotdeauna să devin profesor
prof. Delia PURGHE, Şcoala Gimnazială SILVANIA, Şimleu Silvaniei, Sălaj

 

Învăţătorul
înv. Genica BĂŢĂGUI,  Şcoala Gimnazială, sat Nicolae Bălcescu,  com. Călmăţuiu, Teleorman

Educaţia în zilele noastre

prof. Nicolaie BOSOANCĂ,  Şcoala Gimnazială, sat Nicolae Bălcescu,  com. Călmăţuiu, Teleorman

 

Şcoala românească azi  

prof. Iustinica Todora DOBRICĂ,  Şcoala Gimnazială, sat Nicolae Bălcescu,  com. Călmăţuiu, Teleorman

Măsuri de îmbunătăţire  privind relaţia

grădiniţă – familie

educator Angela BRANEA,   Grădiniţa „Dumbrava minunată’’, Topliţa,Harghita

 

Educaţia ecologică la copilul preşcolar 

prof. Luminiţa Gabriela GINGEAN.

 Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” – Grădiniţa „Dumbrava Minunată”,  Topliţa, Harghita

Metode activ - participative utilizate în lecţiile de limba şi literatura română la ciclul primar

prof. Mimi Lenuţa TOMA,

   Şc. Gimn. „Emil Brăescu’’, Măgura, Bacău

Matematica – între modernism şi originalitate
prof. Adrian MUSCALU, 

Colegiul Agricol, „ Nicolae Cornăţeanu”, Tulcea

Soft-urile educaţionale – resursă modernă

a învăţământului
prof. Mihaela BADEA,

Liceul Tehnologic “Henri Coandă”, Buzău

Posibilităţi de organizare grafică a informaţiilor

în lecţiile de chimie
prof. Mariana Nicoleta MELEG,

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Sălaj

 

Disciplinele tehnice şi progresul
prof. ing. Liliana PUIU, Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu”, Com. Măgura, jud.Bacău

Creaţii interne în limba română actuală. 

Prefixul "anti-"
prof. Mihaela POPA. Şc. Gimnazială

„Gheorghe Magheru”, Caracal, Olt

 

Variante ale pactului cu diavolul

și potențialul demonic al umbrei
prof. masterand Liliana PISTOL, 

Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamţ

 

Contribuţia limbilor clasice la dezvoltarea competenţelor lingvistice  ale elevilor în temeiul Strategiei Europa 2020

prof. dr. Carmen ŢUGUI

Proiect educaţional „diferiţi, dar egali”

prof. Svetlana CEAPĂ,

Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, Galaţi

 

Informare sau formare? 

Preot Dragoş IFTIMESCU, 

Şc. Gimnazială Nr.1  Cristineşti, Judeţul Botoşani

Valoare adăugată educaţiei generale de muzică-joc

prof. univ. dr. Gabriela MUNTEANU, Bucureşti

ATELIER DE CREAŢIE

eleva Andra ROTARIU, clasa a XI-a, 

Colegiul Naţional, „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ

 

 

REPERE DIDACTICE MODERNE

-revistă educaţională naţională -

 

Numărul 1 al revistei educaţionale naţionale Repere didactice moderne

a apărut pe 10 ianuarie 2014, iar Numarul 2 pe 15 martie 2014 în condiţii grafice de calitate, cu sprijinul Editurii Mecatrin din Braşov.

 

Pentru download Nr. 2

Repere didactice moderne - februarie 2014

 

Pe 7 aprilie a apărut Numărul 3 al revistei noastre. Cu un conţinut bogat şi variat, subiectele acoperă domenii precum: matematică, biologie, geografie, limba şi literatura română, limbi străine, religie, dar şi educaţie muzicală, psihopedagogie, teme de reflecţie asupra diferitelor aspecte presupuse de procesul educaţional, studii de caz deosebit de interesante, nelipsind atelierul de creaţie literară. Am inclus, în premieră, proiecte didactice originale, proiecte educaţionale cu impact la nivel local, medalioane ale unor personalităţi şi, nu în ultimul rând, am continuat să prezentam conţinutul diseminărilor experienţelor colegilor noştri implicaţi în parteneriate educaţionale derulate la nivel european. Mulţumind tuturor colaboratorilor noştri, le adresam sincere felicitări pentru calitatea muncii lor şi nu ne rămâne decât să sperăm că ni se vor alătura şi alte cadre didactice dornice să ne împărtăşească din activitatea lor, pentru a-şi fi lor, dar şi celorlalţi de folos.

 

Pentru download Nr. 3

Numărul 4/aprilie 2014 pune accent pe câteva aspecte din domeniul psihopedagogiei (evaluare, tipuri de educaţii, studii de caz interesante inspirate din experienţa didactică), pe diseminarea informaţiilor şi a deprinderilor de muncă intelectuală dobândite în cadrul programelor de formare continuă, precum şi pe beneficiile desfăşurării de activităţi prin mijlocirea proiectelor educaţionale.

 

Pentru download Nr. 4

Numărul 5 /mai 2014 aduce ca elemente de noutate studii şi articole de interes în domeniul educaţiei pentru sănătate, cu impact în rândul adolescenţilor. De asemenea, vom regăsi în paginile acestui număr, în premieră, creaţii muzicale şi literare originale oferite cu generozitate de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, precum şi recenzii de cărţi şi studii de specialitate în domenii de actualitate pe piaţa muncii, precum ingineria alimentelor.

 

Pentru download Nr. 5

Numărul 6/iunie 2014 are ca elemente în ,,premieră’’: studii din domeniul economiei, extrem de actuale şi conectate la exigenţele acestei discipline la nivel internaţional, prezentarea unei lecţii de literatură printr-o diversitate de metode, adaptate intereselor elevilor de azi, proiecte didactice ale unui cadru didactic din Republica Moldova, articole redactate în limba engleză şi, nu în ultimul rând, alcătuirea unui „portret de dascăl” remarcabil, sub forma unui ,,In memoriam’’ de suflet.

 

Pentru download Nr. 6

Prof. dr. Carmen Ţugui

PORTOFOLIU

 

Informaţii suplimentare la tel: 0747.722.940 - prof. dr. Carmen ŢUGUI

CONDIŢII DE PUBLICARE:

 


- materialele trimise spre publicare vor fi redactate, de preferat,

cu fontul Times New Roman, size 12, spaţiere la 1,5 rânduri;

 

- indiferent de forma în care vor fi tehnoredactate, taxarea se va face în

funcţie de numărul de pagini acoperite efectiv de text şi imagini,  în formatul solicitat;


- nu se admit materiale publicabile, redactate fără diacritice;

materialele redactate fără diacritice se pot corecta de echipa noastră, doar contracost;


- este recomandată includerea de imagini care să ilustreze activităţile

la care face referire materialul expediat spre publicare;


- fiecare autor va însoţi materialul expediat spre publicare de o fotografie personală

în format jpeg sau de copia scanată a unei fotografii recente;


NU EXISTĂ O DATĂ-LIMITĂ DE EXPEDIERE A MATERIALELOR PUBLICABILE

autorii vor fi informaţi prin e-mail cu privire la îndeplinirea /nu a condiţiilor de publicare şi la data apariţiei numărului ce va include şi materialele acceptate; tot prin e-mail vor fi comunicate, fiecărui autor,

etapele de parcurs  pentru finalizarea publicării

 

MATERIALE CE POT FI TRIMISE SPRE PUBLICARE

- articole pe diverse teme cu incidenţă în procesul instructiv-educativ;
- articole didactice (prezentare de metode didactice, activităţi didactice şi extraşcolare,

inovaţii didactice etc.);

- studii de specialitate în orice domeniu;

- studii de caz (însoţite de concluzii, imagini, anexe etc.)

- proiecte educaţionale;

- proiecte de lecţie sau secvenţe de interes didactic, originale;
- creaţii literare /muzicale, performanţe deosebite ale cadrelor didactice/elevilor;


- diseminarea activităţilor de cerc pedagogic sau a celor din cadrul mobilităţilor internaţionale;


- proiecte ale unor discipline opţionale;


- secvenţe interesante, cu caracter aplicativ din lucrările ştiinţifice, pentru acordarea gradelor didactice/prezentate la simpozioane/conferinţe/sesiuni de comunicări ştiinţifice;


- recenzii de cărţi didactice/de specialitate;


- prezentarea unor personalităţi marcante ale învăţământului românesc;


- orice alt material de interes pentru procesul de predare-învăţare-evaluare

 

PAŞI DE PARCURS PENTRU A PUBLICA ÎN REVISTA NOASTRĂ:

 

1. Redactaţi materialul conform  cerinţelor  din ,,condiţii de publicare’’;

 

2. Trimiteţi-ne materialul/materialele, însoţite de fotografia d-voastră, pe e-mail,

la una dintre adresele noastre:
                    carmen.tugui@yahoo.com sau  tuguicarmen@gmail.com


3. Citiţi cu atenţie e-mail-ul nostru prin care vă răspundem comunicându-vă ce mai e de făcut

şi trimiteţi-ne restul documentelor solicitate în cuprinsul acestuia.


4. Citiţi e-mail-ul nostru final prin care vă comunicăm faptul că toate condiţiile au fost îndeplinite şi aflaţi când ajunge la d-voastră revista (pdf sau tipărită, după cum aţi solicitat).

 

PREŢURI:

 

Număr

de

materiale

Preţul pentru

articole / articole didactice

 

Preţul pentru studii

şi alte tipuri de

materiale

1

                         25  lei

             30 lei

2

                         40  lei

             50 lei

3

                         60  lei

             80 lei

4

                         80  lei

           100 lei

5

                       100  lei

           110 lei

6

                       120  lei

           150 lei

 

 


 

REDACTOR-ŞEF:   Prof. Dr. Carmen ŢUGUI

                                                                       

Revistă realizată cu sprijinul:

E D I T U R A
mecatrin

www.editura.mecatrin.ro

Tel: 0727.535.298

 

MECATRIN 2013