Repere didactice moderne - ISSN 2344-696X

        

CINE SUNTEM?

-          O REVISTĂ EDUCAȚIONALĂ NAȚIONALĂ ADRESATĂ CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR   

 

 • Repere didactice moderne

  Revistă educațională națională înregistrată de Biblioteca Națională a României cu codul de identificare - ISSN 2344-696X, supunându-se prevederilor Legii Depozitului Legal (Legea 111/1995) și fiind lansată în 2014.

 •  

   

  CE DORIM?  

   

  -  Să promovăm inovaţia didactică sub toate aspectele, să susţinem calitatea în educaţie şi excelenţa, încercând să conturăm o imagine de ansamblu asupra a ceea ce trebuie să însemne un învăţământ modern.

   

  CUM LUCRĂM?

   

  - Prin apariţii lunare;

  - Cu sprijinul unor colaboratori de prestigiu, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cu ani de experienţă, metodişti şi specialişti recunoscuţi în domeniile lor de activitate;

  - După o grilă riguroasă de selecţie a materialelor publicabile, cuprinzând criterii de exigenţă din punct de vedere formal şi al conţinutului.

   

   

  MOTTO-UL NOSTRU:

   

   

   

  Revista Repere didactice moderne este izvorâtă dintr-un vis devenit realitate, pe care l-am împărtăşit tuturor, cu generozitate.

   


  CONDIŢII DE PUBLICARE:

   

  - materialele trimise spre publicare vor fi redactate, de preferat, cu fontul Times New Roman, size 12, spaţiere la 1,5 rânduri;

  - nu se admit materiale publicabile, redactate fără diacritice;

  - este recomandată includerea de imagini care să ilustreze activităţile la care face referire materialul expediat spre publicare;

  - fiecare material expediat spre publicare va fi însoţit de o fotografie personală în format jpeg sau de copia scanată a unei fotografii recente a autorului;
  NU EXISTĂ O DATĂ-LIMITĂ DE EXPEDIERE A
  MATERIALELOR PUBLICABILE

  -  TOATE CELELALTE INFORMAȚII UTILE LE PRIMIȚI  prin e-mail 

   

  MATERIALE CE POT FI TRIMISE SPRE PUBLICARE:

   

  - articole pe diverse teme cu incidenţă în procesul instructiv-educativ;
  - articole didactice (prezentare de metode didactice, activităţi didactice şi extraşcolare,

  inovaţii didactice etc.);

  - studii de specialitate în orice domeniu;

  - studii de caz (însoţite de concluzii, imagini, anexe etc.)

  - proiecte educaţionale;

  - proiecte de lecţie sau secvenţe de interes didactic, originale;

  - creaţii literare /muzicale, performanţe deosebite ale cadrelor didactice/elevilor

  - diseminarea activităţilor de cerc pedagogic sau a celor din cadrul mobilităţilor internaţionale;

  - proiecte ale unor discipline opţionale;

  - secvenţe interesante, cu caracter aplicativ din lucrările ştiinţifice, pentru acordarea gradelor didactice/prezentate la simpozioane/conferinţe/sesiuni de comunicări ştiinţifice;

  - recenzii de cărţi didactice/de specialitate;

  - prezentarea unor personalităţi marcante ale învăţământului românesc;

  - orice alt material de interes pentru procesul de predare-învăţare-evaluare 

   

   

  PAŞI DE PARCURS PENTRU A PUBLICA ÎN REVISTA NOASTRĂ:

   

   

  1. Redactaţi materialul conform cerinţelor

  din „condiţii de publicare”;

  2. Trimiteţi-ne materialul/materialele,

  însoţit/e de fotografia d-voastră, pe e-mail,

  la una dintre adresele noastre:
             
  carmen.tugui@yahoo.com sau 

  tuguicarmen@gmail.com   

   

  PENTRU ORICE ALTE INFORMAȚII SUPLIMENTARE CONTACTAȚI-NE PE ADRESA DE
  E-MAIL:        carmen.tugui@yahoo.com
  sau                tuguicarmen@gmail.com

   

   

  REDACTOR-ŞEF:   Prof. Dr. Carmen ŢUGUI

                                                                         

  Revistă realizată cu sprijinul:

  E D I T U R A
  mecatrin

  editura@mecatrin.ro

   

   

  MECATRIN 2013