DIN CUPRINSUL PRIMULUI NUMAR:

 

 

(CLICK pe articolul dorit)

 

 

 

Mi-am dorit dintotdeauna să devin profesor
prof. Delia PURGHE, Şcoala Gimnazială SILVANIA, Şimleu Silvaniei, Sălaj

 

Învăţătorul
înv. Genica BĂŢĂGUI,  Şcoala Gimnazială, sat Nicolae Bălcescu,  com. Călmăţuiu, Teleorman

Educaţia în zilele noastre

prof. Nicolaie BOSOANCĂ,  Şcoala Gimnazială, sat Nicolae Bălcescu,  com. Călmăţuiu, Teleorman

 

Şcoala românească azi  

prof. Iustinica Todora DOBRICĂ,  Şcoala Gimnazială, sat Nicolae Bălcescu,  com. Călmăţuiu, Teleorman

Măsuri de îmbunătăţire  privind relaţia

grădiniţă – familie

educator Angela BRANEA,   Grădiniţa „Dumbrava minunată’’, Topliţa,Harghita

 

Educaţia ecologică la copilul preşcolar 

prof. Luminiţa Gabriela GINGEAN.

 Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” – Grădiniţa „Dumbrava Minunată”,  Topliţa, Harghita

Metode activ - participative utilizate în lecţiile de limba şi literatura română la ciclul primar

prof. Mimi Lenuţa TOMA,

   Şc. Gimn. „Emil Brăescu’’, Măgura, Bacău

Matematica – între modernism şi originalitate
prof. Adrian MUSCALU, 

Colegiul Agricol, „ Nicolae Cornăţeanu”, Tulcea

Soft-urile educaţionale – resursă modernă

a învăţământului
prof. Mihaela BADEA,

Liceul Tehnologic “Henri Coandă”, Buzău

Posibilităţi de organizare grafică a informaţiilor

în lecţiile de chimie
prof. Mariana Nicoleta MELEG,

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Sălaj

 

Disciplinele tehnice şi progresul
prof. ing. Liliana PUIU, Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu”, Com. Măgura, jud.Bacău

Creaţii interne în limba română actuală. 

Prefixul "anti-"
prof. Mihaela POPA. Şc. Gimnazială

„Gheorghe Magheru”, Caracal, Olt

 

Variante ale pactului cu diavolul

și potențialul demonic al umbrei
prof. masterand Liliana PISTOL, 

Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamţ

 

Contribuţia limbilor clasice la dezvoltarea competenţelor lingvistice  ale elevilor în temeiul Strategiei Europa 2020

prof. dr. Carmen ŢUGUI

Proiect educaţional „diferiţi, dar egali”

prof. Svetlana CEAPĂ,

Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, Galaţi

 

Informare sau formare? 

Preot Dragoş IFTIMESCU, 

Şc. Gimnazială Nr.1  Cristineşti, Judeţul Botoşani

Valoare adăugată educaţiei generale de muzică-joc

prof. univ. dr. Gabriela MUNTEANU, Bucureşti

ATELIER DE CREAŢIE

eleva Andra ROTARIU, clasa a XI-a, 

Colegiul Naţional, „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ

 

 

REPERE DIDACTICE MODERNE

-revistă educaţională naţională -

 

Numărul 1 al revistei educaţionale naţionale Repere didactice moderne

a apărut pe 10 ianuarie 2014, iar Numarul 2 pe 15 martie 2014 în condiţii grafice de calitate, sub egida Editurii Mecatrin din Braşov.

 

Pentru download Nr. 2

Repere didactice moderne - februarie 2014

 

Pe 7 aprilie a apărut Numărul 3 al revistei noastre. Cu un conținut bogat şi variat, subiectele acoperă domenii precum: matematică, biologie, geografie, limba şi literatura română, limbi străine, religie, dar şi educaţie muzicală, psihopedagogie, teme de reflecţie asupra diferitelor aspecte presupuse de procesul educaţional, studii de caz deosebit de interesante, nelipsind atelierul de creaţie literară. Am inclus, în premieră, proiecte didactice originale, proiecte educaţionale cu impact la nivel local, medalioane ale unor personalităţi şi, nu în ultimul rând, am continuat să prezentam conţinutul diseminărilor experienţelor colegilor noştri implicaţi în parteneriate educaţionale derulate la nivel european. Mulţumind tuturor colaboratorilor noştri, le adresam sincere felicitări pentru calitatea muncii lor şi nu ne rămâne decât să sperăm că ni se vor alătura şi alte cadre didactice dornice să ne împărtăşească din activitatea lor, pentru a-şi fi lor, dar şi celorlalţi de folos.

 

Pentru download Nr. 3

Numărul 4/aprilie 2014 pune accent pe câteva aspecte din domeniul psihopedagogiei (evaluare, tipuri de educaţii, studii de caz interesante inspirate din experienţa didactică), pe diseminarea informaţiilor şi a deprinderilor de muncă intelectuală dobândite în cadrul programelor de formare continuă, precum şi pe beneficiile desfăşurării de activităţi prin mijlocirea proiectelor educaţionale.

 

Pentru download Nr. 4

Numărul 5 /mai 2014 aduce ca elemente de noutate studii şi articole de interes în domeniul educaţiei pentru sănătate, cu impact în rândul adolescenţilor. De asemenea, vom regăsi în paginile acestui număr, în premieră, creaţii muzicale şi literare originale oferite cu generozitate de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, precum şi recenzii de cărţi şi studii de specialitate în domenii de actualitate pe piaţa muncii, precum ingineria alimentelor.

 

Pentru download Nr. 5

Numărul 6/iunie 2014 are ca elemente în ,,premieră’’: studii din domeniul economiei, extrem de actuale şi conectate la exigenţele acestei discipline la nivel internaţional, prezentarea unei lecţii de literatură printr-o diversitate de metode, adaptate intereselor elevilor de azi, proiecte didactice ale unui cadru didactic din Republica Moldova, articole redactate în limba engleză şi, nu în ultimul rând, alcătuirea unui „portret de dascăl” remarcabil, sub forma unui ,,In memoriam’’ de suflet.

 

Pentru download Nr. 6

Prof. dr. Carmen Ţugui

 

 

Termenul până la care puteţi trimite articole sau studii pentru publicare ultima zi a lunii pentru numărul în curs, iar detaliile cu privire la data apariţiei vor fi comunicate fiecărui autor în parte. Materialele expediate după această dată vor fi publicate în numărul următor.

 

Vă mulţumim pentru colaborare!

 

Revista se adresează personalului didactic din învăţământul preuniversitar din întreaga tară, elevilor şi tuturor celor interesaţi de didactica diferitelor discipline de studiu, fiind destinată promovării, cercetării şi practicii în domeniul educaţiei. De asemenea, ne adresăm doctoranzilor care doresc să publice rapoarte/proiecte de cercetare.
Aşteptăm articole şi studii de specialitate din partea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi doctoranzilor, pe adresa de email:
tuguicarmen@gmail.com

carmen.tugui@yahoo.com

 

Informaţii suplimentare la tel: 0747.722.940 - prof. dr. Carmen ŢUGUI
Termenul – limită până la care se pot expedia materialele dumneavoastră este 20 ale lunii de apariţie.

Odată cu materialele se va trimite şi copia scanată a chitanţei doveditoare a efectuării plăţii  în contul

RO84RNCB0318030464780001 deschis la BCR Piatra-Neamţ (titular de cont prof. dr. Carmen Ţugui).

TAXA DE PUBLICARE  se achita exclusiv la BCR

CONDIŢII DE PUBLICARE:


MATERIALE ACCEPTATE:

• Articole didactice – maximum 2 pagini A4

• Articole didactice originale – maximum 2 pagini A4

• Studii de specialitate – maximum 3 pagini A4

• Studii de caz – maximum 3 pagini A4

 • prezentare de activităţi extracurriculare (2 pagini)
 • diseminarea informaţiilor din cadrul cursurilor de formare/sesiunilor de referate şi comunicări ştiinţifice/schimburilor de experienţă/activităţilor de cerc pedagogic (2 pagini)
 • creaţii literare/muzicale proprii (elevi îndrumați de profesori/profesori - 3 pagini)
 • proiecte didactice originale (5 pagini)
 • proiectarea unor secvenţe de lecţie care să prezinte interes (3 pagini)
 • prezentarea de materiale didactice/auxiliare didactice creaţie proprie (3 pagini)
 • recenzii ale unor cărți de specialitate (2 pagini)
 • prezentarea unei personalități locale marcante in  didactica oricărui domeniu(2 pagini)
 • recenzii de cărți de didactică a specialităţii (2 pagini

• Pretul unui articol este de 25 RON, al unui studiu de specialitate/studiu de caz 30 RON.

Fiecare pagina in plus se taxeaza cu 5 ron

 

Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerinţe de tehnoredactare:

Se trimit numai documente WORD, redactate cu Times New Roman, cu mărimea fontului 12,

spaţiere la 1,5 rânduri; textul trebuie să fie obligatoriu cu diacritice şi să conţină la început

numele şi titlul didactic al autorului, şcoala şi localitatea la care predă acesta.

• În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu

acestea trebuie precizate la finalul materialului.

Nu există o anumită temă; activităţile desfăşurate la clasă să fie însoţite de imagini (acolo unde este cazul)

Se acceptă şi materiale în limbi străine.

• Autorii sunt responsabili de afirmaţiile şi concluziile cuprinse în articole,

colectivul de redacţie declinându-şi orice responsabilitate în acest sens.

• Este indicat a nu fi trimise spre publicare materiale publicate anterior sau propuse altor publicaţii.

• Este recomandabil ca materialele să fie insoţite de o poză a autorului (în format JPG)

ATENTIE!

 

• Odată cu revista tipărită veţi primi o adeverinţă care să ateste publicarea în revista noastră. 

• Odată cu trimiterea materialelor avem nevoie  de acceptul dumneavoastră pentru a publica

fragmente din articole pe site-ul revistei şi de adresa completă de domiciliu

la care se vor expedia revista si adeverinţa;

 

  • Doar ARTICOLELE SI ARTICOLELE DIDACTICE se taxeaza cu 25 ron, restul tipurilor de materiale se taxeaza cu 30 ron.
  • Paginile in plus se taxeaza cu 5 ron/pagina.
  • Un material poate avea si mai multi autori; in cazul acesta, taxa ramane neschimbata si se achita per articol/studiu,etc. Chitanta doveditoare a efectuarii platii va mentiona explicit numele autorilor si suma achitata de fiecare in parte;
  • Este recomandat ca materialele expediate   sa fie  insotite de imagini de la activitatile desfasurate de autori;
  • De reduceri pentru publicarea mai multor materiale beneficiaza doar autorii care expediaza materialele in cauza pentru a fi publicate intr-un singur numar al revistei.

  -

  PENTRU MAI MULTE ARTICOLE / STUDII DE SPECIALITATE /STUDII DE CAZ EXPEDIATE, SE ACORDA REDUCERI, ASTFEL:


  NUMAR DE MATERIALE TRIMISE

   ARTICOLE/PRETUL

  STUDII DE SPECIALITATE/STUDII DE CAZ/PRETUL

        1

  25 RON

   30 RON

        2

  35 RON

   45 RON

        3

  55 RON

   70 RON

        4

  75  RON

   95 RON

        5

  95 RON

  105 RON

    

  • Revista va apărea on line; autorii vor primi prin e-mail: formatul pdf, printabil, al revistei

  şi adeverinţa doveditoare a calitatii de autor

  • La cerere, in schimbul achitarii taxei de 15 ron (costurile de tiparire si de expediere),

  autorii vor primi si revista tiparită

  • Expedierea revistei si a adeverintei se face in maximum 14 zile de la aparitie.
  • Preţul unui abonament anual: 120 ron

   

 

                                                                       
REDACTOR-ŞEF:   Prof. Dr. Carmen ŢUGUI
TEHNOREDACTARE ŞI GRAFICĂ: Cornelia CATRINA
COPERTA: prof. Bianca OSNAGA

 

E D I T U R A
mecatrin

www.editura.mecatrin.ro

ISSN 2344-696X

 

EDITURA MECATRIN Braşov
Tel: 0727.535.298

editura@mecatrin.ro

www.tehnoredactare.mecatrin.ro

 

 

MECATRIN 2013